TEXOGRAFI - textil, foto, grafik och broderi en blandning av digital teknik och traditionellt hantverk

 

 

 

Mitt intresse för konst och textila material har alltid funnits och jag har under årens lopp arbetat med textila bilder i olika former,   Jag har även arbetat med foto och datorgrafik. Det har resulterat i en kombination av textil, foto, grafik och broderi, tekniken kallar jag texografi. Jag använder gamla damastdukar att överföra bilderna till, dukarna som har en egen struktur och  mönster har sin del i motivet. Naturen med dess former och färger är en stor inspirationskälla, liksom stadens hus  och miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Nyckelviksskolan

Tillskärarakademin

Textillärautbildning, yrkesverksam i 20 år

Rektorsutbildning, yrkesverksam i 15 år

Kurser i olika textila hantverk och kroki

 

Utställningar

Uppsala Handkrafts Galleri                                   18 mars - 5 april 2006

Björklinge Kyrka                                                    påsk 2006 ,2007, 2008, 2009 samlingsutställning

Café Viktoria, Botaniska trädgården Uppsala       1 maj - 31 juni 2006 

Lily de Luxe Köln                                                   1 - 30 okt 2006

Uppsala Handkrafts Galleri                                   15 maj - 30 maj 2007 samlingsutställning

Linnés Sävja                                                          9 - 10 juni 2007 

Koster                                                                    5-19  juli 2008

Koster                                                                    10-24 juli 2009

Textilgalleriet Stockholm                                        17 - 27 feb 2010

Akademiska Sjukhuset  Uppsala                           10 mars - 7 april  2010

Läkemedelsverket  Uppsala                                   1 - 31 maj 2010

Koster                                                                     9-23 juli 2010

Svensk Byggtjänst Stockholm                               28 mars - 8 april 2011 samlingsutställning

Galleri Panorama Art Stockholm                           30 april - 26 maj 2011

Kosters Trädgårdars Galliri                                    1 juni - 15 juli 2011

Galleri Linné Uppsala                                            3 dec - 18 dec 2011 samlingsutställning

Björklinge Kyrka                                                     påsk 2012, 2013 samlingsutställning

Galleri Linné Uppsala                                            1 - 16 dec 2012

Galleri Linne Uppsala                                            11 - 21 nov 2014

Galleri Linne Uppsala                                            8 -18 november 2016

Galleri Linné Uppsala                                            2- 17 april 2019

Kosters Trädgårdars Galleri                                  29 maj - 15 juli 2019

Akademiska Sjukhuset                                         29 aug - 3 sept 2019

Läkemedelsverket                                              1nov - 31 dec 2020

Helga Trefaldig Kyrka  Uppsala                         1 - 30 sept. 2021

 

 

Jurybedömda salonger

Uppsala Konstmuseum   Uppländsk salong           6 dec 2008 - 18 jan 2009

Galleri villavägen sju  Sjusalongen                        11- 26 april 2009   

Järnboden Harg  Sommarsalong                           20 juni - 19 juli 2009

Galleri villavägen sju  Sjusalongen                         9 - 25 april 2010 

Väsby Konsthall  Oktobersalong                            2 - 24 okt 2010

Galleri 12  Uppsala  Höstsalong                             30 nov - 15 dec 2013